INGLATERRA

Events

PRIMERA REVOLUCIÓ ANGLESA

1649

REPUBLICA ANGLESA

1649 - 1660

EDERROCAMENT I EXCUCIÓ CARLES I

1649

CARLES II REI D'ANGLATERRA

1660

RECONEIXEMENT HABEAS CORPUS

1679

DECLARACIÓ BILL OF RIGTHS

1689

SEGONA REVOLUCIÓ ANGLESA

1689

ENDERROCAMENT STUART

1689

GUILLEM D'ORANGE GOVERNA ANGLATERRA

1689