INGLATERRA

Events

EDERROCAMENT I EXCUCIÓ CARLES I

1649

REPUBLICA ANGLESA

1649 - 1660

PRIMERA REVOLUCIÓ ANGLESA

1649

CARLES II REI D'ANGLATERRA

1660

RECONEIXEMENT HABEAS CORPUS

1679

SEGONA REVOLUCIÓ ANGLESA

1689

GUILLEM D'ORANGE GOVERNA ANGLATERRA

1689

ENDERROCAMENT STUART

1689

DECLARACIÓ BILL OF RIGTHS

1689