EL SEXENNI DEMOCRÀTIC (1868-1874)

Events

1836
1837
1845
1860
1861 - 1865
1863
1866
1866
1866
1867
1867 - 1869
1868
18 September 1868
19 September 1868
28 September 1868
December 1868
January 1869
1869 - 1870
1869
3 January 1869
February 1869
1870
November 1870
30 December 1870
1871 - 1873
1871
2 January 1871
1872
1872
1872
April 1872 - 1876
10 February 1873
13 February 1873
1 June 1873