islam

Events

muhammedin syntymä

570 A.D.

Muhammedin uskonnollinen herääminen

610 A.D

Matka Mekasta Medinaan

622 A.D

islamilainen ajanlasku alkaa

Mekan valtaus

630 A.D

Muhammedin kuolema

632 A.D

islam alkaa jakautua

633

Muhammedin kuoleman jälkeen syntyvät islamin suurimmat suuntaukset sunnalaisuus ja shiialaisuus

koraanin kokoaminen

650 A.D

Koottiin Muhammedin ilmestysten pohjalta

islam leviää

700 A.D

islam on levinnyt Lähi-Itään, Pohjois-Afrikkaan ja osiin Eurooppaa