stormaktstiden

Events

Stormaktstiden

1611 - 1718

30 åriga kriget

1618 - 1648

kriget som varade 30 år

Vasa sjunker år 1628.

1628

Vasa skeppet sjunker

slaget vid Lützen

6 november 1632

GA II dog vid detta slaget

Drottning Kristina blev katolik

1654

Drottning Kristina blev katolik

Karl X Gustav regerar

6 juni 1654 - 13 February 1660

Tog tronen efter Kristina

Skåne blev Svenskt

1658

Karl XI blev kung

1660 - 1697

Karl XI tog tronen efter sin döda far

Karl XII

17 juni 1682 - 30 november 1718

Slaget vid Poltava

28 juni 1709

slaget vid poltava