Edat Contemporània

Events

1-crisis ge l'antiu règim

Approx. 1789 - Approx. 1800

2-revolució liberal( liberarisme/conservadorisme)

1800 - 1914

va nàixer el nacionalisme a partir del 1864

3-primera revolució industrial

1800 - 1870

va vore una altra revolució indrustrial mésomenys desde 1870
on també va començar el moviment obrer ( anarquisme/marxisme)

4-imperialisme colonial

1870 - 1914

racisme

5-primera guerra mundial

1914 - 1918

6-revolució rusa

1917 - 1927

7-temps d'entreguerres

1918 - 1939

fascisme

8-segona guerra mundial

1939 - 1945

Hitler

9-guerra freda

1945 - 1990

socialdemocràcia

10-nova ordre

1990 - 2008

neoliberarisme

11-crisis global

2008 - 2017