när historien börjar

Events

mindre städer växer fram i främre orienten

8000 BC - 6000 BC

odling främre orienten

7983 BC

tamboskap!!

6983 BC

söker dig ner till floder i mesopotamien

3000 BC

historisk tid

2983 BC

skriftspråk

2983 BC

arkeologin utvecklas; mer info

1890