LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

INVENCIONS MÉS IMPORTANTS DE:

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1730 - 1870

Va ser una transformació en l'economía i la societat produïdes per una sèrie de canvis econòmics i tecnològics.

INVENCIÓ DE LA MAQUINA DE VAPOR

1769

Es va convertir en el símbol de la revolució industrial, i va suposar l'aparició de les primeres fàbriques.

LA INDÚSTRIA TÈXTIL

La llençadora volant

1733

Va incrementar la velocitat del procés de teixir.

El teler mecànic

1785

Completa el procés de mecanització tèxtil.

INDÚSTRIA SIDERÚRGICA

El carbó coc

1732

Darby utilitza el carbó coc, perquè té una gran potència calorífica.

El convertidor

1855

Bessemer s'inventa el convertidor per transformar el ferro en acer.

LA MÀQUINA DE VAPOR EN EL TRANSPORT

El vaixell de vapor

1807

Els primers vaixells vaporitzats van néixer als Estats Units, construïts de ferro.
Al 1847, ja podien travessar l'oceà Atlàntic en 15 dies.

Invenció de la locomotora

1829

Stepherson, inventa la locomptora, que acciona el ferocarril mitjançant la màquina de vapor.

La primera línia de passatgers

1830

La primera línia de passatgers de la locomotora, es construeix a A nglaterra, i uneix les ciutats de Manchester i Liverpool

EL CAPITALISME INDUSTRIAL

La riquesa de les nacions

1776

Adam Smith, escriu La riquesa de les nacións on estableix els principis del liberalisme.

L'expansió del capitalisme industrial

1850 - 1870

Rússia, Alemanya, Estats Units i Japó també s'industrialitzen

S'industrialitza l'europa oriental

1900

La part oriental d'Europa es manté al marge de la industrialització fins el segle XX.

LA SEGONA FASE DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Producció de l'electricitat

1869

Amb la invenció de la dinamo es va poder produïr la electricitat.

El motor d'explosió

1885

Amb l'ús del petroli (extret per primera vegada als Estats Units), es crea el conbustible per al motor d'explosió utilitzat als automòbils.

Invenció de l'alternador i el transformador

1897

LES PRIMERES ASSOCIACIONS OBRERES

Gran Bretanya aprova els sindicats

1825

Gran Bretanya va legalitzar els sindicats, que agrupaven obrers de diferents rams

GREAT TRADE UNION

1834

Es forma la Great Trade Union, un sindicat que agrupava obrers de diversos oficis.

Associació internacional de treballadors

1864 - 1876

Es crea la primera associació de trevalladors internacionals formada per anarquistes, sindicalistes i marxistes.

Segona Internacional

1889

Organització exclusivament socialista.
El seu objectiu era la coordinació de programes i actuacións socialistes.