stormaktstiden 6D

Events

Gustav är kung

1611 - 1632

Stormaktstiden

Approx. 1611 - Approx. 1718

Under dessa år varade Stormaktstiden.

Tretiåriga kriget

1618 - 1648

största kriget mellan protestanter och katoliker. 13000 dog på 7 timmar

slaget vid Lützen

6 november 1632

Gustav II Adolf dog.

Drottning Kristina abdikerar

1654

Detta år abdikera kristina

Sverige är som störst

1658 - 1660

slottet tre kronor brann ner

7 may 1697