Stormaktstiden

Events

Stormaktstiden

Approx. 1611 - Approx. 1718

Gustav II Adolf - kung

1611 - 1632

Gustav II Adolf blev kung när han bara var 17 år.

Trettioåriga kriget

1618 - 1648

Kungen hade sagt att de inte skulle bli fler krig men så kom detta kriget.

Slaget vid Lützen

6 november 1632

Gustav II Adolf dog

Karl X blir kung

1654 - 1660

Han blev kung när drottning Kristina abdikerade.

Drottning Kristina abdikerar

1654

Kristina avgår från att var drottning. Hon blev sen katolik och flyttade till Rom.

Sverige var som störst

1658 - 1660

Kung Gustav II Adolf hade hela Finland, men också lite av Norge, Ryssland och Litauen

Skåne blir svenskt

1658

Skåne blev svenskt efter att svenskarna kom överraskande med krig till Danmark.

Karl XI blir kung

1660 - 1697

Han blev kung efter Karl X dog, men Karl XI blev kung efter några år.