Stormaktstiden

Events

Stormaktstiden

Approx. 1611 - Approx. 1718

30 åriga kriget

1618 - 1648

Lejonet från norden

Vasaskeppet sjönk

10 august 1628

Slaget vid Lutzen

6 november 1632

Gustav II adolf dog

Drottning Kristina abdikerar

1654

skåne blir svenskt

1658

och förblev svenskt