LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ

regnats

regència de maria cristina

1885 - 1902

.regnat alfons XIII

1902 - 1931

etapes

etapa 1: perllongació del bipartidisme

1902 - 1914

els partits dinàstics segueixen amb el torn pacífic però apareixen nous partits en el Congrés (republicans, regionalistes, i socialistes). Tampoc hi ha un lideratge clar (Sagasta es retira de la política (1902) i Cánovas és assasinat 1897)

Líder p conservador Antonio Maura i líder p liberal José Canalejas ( assasinat 1912)

etapa regeneracionista --> reforma de l'estat, impuls de l'educació pública i foment de la riquesa.

etapa 2: fallida total del sistema

1914 - 1923

el torn pacífic està en crisi, hi ha una fallida total del sistema, les noves forces socials irrompen amb violència i es trenca el marc constitucional

govern

partit conservador

1903 - 1905

líder és Maura (substitut de Cánovas)

vol fer REVOLUCIÓ DES DE DALT sanejament polític des e dalt abans que es faci des de les classes més baixes aquest senajament pretenia incorporar a la política les classes mitjanes urbanes, crear un Estat fort amb suport social i netejar el sistema polític. --> no va aconseguir acabar amb el caciquisme ni democratitzar el sistema.

reforma naval
llei de colonització interior
reforma de l'administració
llei contra el terrorisme
llei de vagues
llei de descans dominical
legislació proteccionista

partit liberal

1905 - 1907

de la mà de Canalejas:
reforma social: llei de lleves
una mica anticlerical: llei del candau
política d'aproximació als catalanisme: inici negociació llei de Mancomunitats

Va reprimir moviments vaguístics

partit conservador

1907 - 1909

partit liberal

1909 - 1912

nomenament de Dato al govern

1913

Dato és concervador però aquests estan dividits.

Els liberals tambés estan dividits.
en cap dels dos partits no hi ha un líder clar.

governs dèbils

1913 - 1917

govens dèbils sense majories i amb problemes interns--> desprestigi del sistema i l'oposició exigeix reformes.

dificultarà el Pacte del Pardo que finalemt s'acabarà trencant

època d'inestabilitat

1917 - 1923

hi va haver 10 governs

dimissió Dato

10/1/1917

directori militar

1923 - 1925

primo de rivera fa el cop d'estat

política basada en l'autoritarisme i la repressió

unión patriótica

1924

directori civil

1925 - 1930

conflictes

tractat de París

12/10/1898

fi de la guerra Chica, pèrdua de les colònies que suposa: perdues econòmiqes, humanes, aparició de la generació del 98 (to pessimista) repercussions morals (pèrdua de l'imperi)

aparició conciència crítica--- REGENERACIONISME

conferència algeciras

1906

juntament amb el Tractat Hispanofrancès va establir un protectorat francoespanyol a Marroc

Guerra del Rif

1909 - 1926

Derrota del Barranco del Lobo

7/27/1909

les tribus del Rif comencen una revolta que acaba amb aquesta derrota amb 1000morts aprox..

Soldats espanyols: reservistes catalans --> esclat d'ira popular a Barcelona. Es convoca una vaga general--> SETMANA TRÀGICA

Tractat Hispanofrancès

1912

juntament amb el contracte d'Algeciras va establir un protectorat feancoespanyol al Marroc

desastre d'Annual

1921

general Silvestre campanya control c¡voltant Melilla

desembarcament d'Alhucemas

1925

ocupació definitiva del RIF

1927

àmbit militar

assalt a la redacció del Cu-Cut!

1905

a causa de l'acudit irònic sobre l'exèrcit provoca dures repressalies --> assalt i també suspenció

Juntes de Defensa

1916

assossiació sindical de militars

crisi militar

1917

Les juntes de Defensa van fer un Manifest aques mateix any al juny en el qual culpaven el govern dels seus mals i feien una crida a la renovació política

política

manifest de Polavieja

7/1/1898

Manifest regeneracionista que proposava una modernització política i econòmica,i també una descentralització administrativa

pretenia millorar condicions laborals, reduir la despesa pública i imposar un sistema tributari equitatiu.

va interessar al sector conservador i regionalista català --> polítics catalans participaren al govern.

no es va dur a terme la descentralització i can augmentar els impostos

oligarquía y caciquismo

1901

llibre regeneracionista que critica la situació política, la incultura, l'endarreriment socioeconòmic i la decadència de la oligarquia.

proposa incentivar l'educació, la europeïtzació i el descentralisme

crisi del civilisme

1902 - 1907

llei de jurisdiccions

1906

qualsevol ofensa al rei, la bandera, la pàtria, la unitat o l'exèrcit serà jutjadaper tribunals militars

crisi pacte del Pardo

1909

setmana tràgica

7/25/1909 - 8/2/1909

causes:
anticlaricalisme
antimilitarisme

Reacció Maura: declara l'esta de guerra i hi ha dures represàlies contra els anarquistes

assasinat J. Canalejas

1912

substitut de Sagasta al partit liberal

llei de les Mancomunitats

1914

clausura parlament

1917

aquesta organització s'ha de reunir de manera clandestina.

crisi política

1917

crisi del sistema de torn la oposició no fa costat al govern Dato pren mesures davent lex protestes de les juntes militars de Defensa, la reacció és que Cambó convoca l'assamblea de parlamentaris.

es trenca el pacte del Pardo

aquesta crisi acaba el 25 de novembre del mateix any amb la creació d'un Govern de Concentració.

Assamblea de Parlamentaris Catalans

7/5/1917

assamblea de diputats i senadors espanyols

7/19/1917

llei de fugues

1921

suspensió Constitució

1923

es va suspendra a causa de la dictadura de Primo de Rivera

catalanisme

tancament de caixes

1899

unió regionalista

1899

centre nacional català

1900

candidatura dels 4 presidents

1901

separació lliga regionalista

1904

els demòcrates, liberals i republicans es separen de la lliga regionalista per formar el moviment d'esquerres català

victòria electoral lliga regionalista

1905

la lliga regional tenia el seu diari La veu de Catalunya, el qual editava el Cu-Cut! que despres de la victòria publicarà un acudit sobre l'exèrcit

la nacionalitat catalana

1906

obra teòrica culminant del catalanisme

creació solidaritat Catalana

1907

a causa de la llei de Jurisdiccions hi va haver un rebuig massiu que e va convertir en un moviment patriòtic de reafirmament de la personalitat catalana i de la lluita pels drets de Catalunya.

A les eleccions de l'abril del mateix any es va presentar sota un programa comú " el programa del Tívoli"
que volia la derogació de la llei de Jurisdiccions i també dotar Catalunya amb òrgans d'autogovern.
neix de la unió de les forces catalanistes.

pacte de sant Gervasi

1914

pacte entre esquerres

Mancomunitat catalana

1914 - 1925

agrupa 4 diputacions

partit republicà català

1917

acció catalana

1922

Estat català

1922

independentistes, inici de l'èxit de les esquerres

àmbit social

mobilització popular port de Barcelona

7/18/1909

pistolerisme

1917 - 1923

Creació del sindicat lliure

època de lluita sindical

vaga general

1917

crisi social

1917

causa : pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors mentre que les empreses acumulen beneficis

mes d'agost.

trienni Bolxevic

1918 - 1921

a les zones rurals revoltes camperoles impulsades per anarquistes.

vaga Canadenca

1919

al febrer/març 1919 moviment vaguístic (va durar 1,5 mesos)

estat d'excepció a Catalunya

1919 - 1922

Catalunya es troba sota un estat d'excepció en què totes les garanties constitucionals són suspeses

moviment obrer

solidaritat obrera

1907

CNT

1911

manifest UGT i CNT

1916

firmen un manifest conjunt en el qual insten al govern a actuar contra la pujada de preus sota una amenaça de convocatòria de vaga general

prohibició CNT

1924

aliança republicana

1926

oposició primo de rivera

internacionalment

1a Guerra Mundial

1914 - 1918

Espanya es manté neutral

esclat revolució Russa

1917

impacte mundial: organitzacions obreres model a seguir, això va empèyer els governs a adoptar mesures de contenció i repressió del moviment obrer.