Segle XIX

Events

Motí d'Aranjuez

1808

Constitució 1812

1812

FERRAN VII

1814 - 1833

Pronunciament General Riego

1820

TRIENNI LIBERAL

1820 - 1823

REGÈNCIA DE MªCRISTINA Borbó

1833 - 1840

ISABEL II

1833 - 1868

Primera Guerra Carlina

1833 - 1840

Constitució 1837

1837

Pronunciament general Espartero

1840

REGÈNCIA D'ESPARTERO

1841 - 1843

Constitució 1845

1845

Guerra dels 10 anys

1868 - 1878

SEXENNI REVOLUCIONARI

1868 - 1874

Constitució 1869

1869

1ª REPÚBLICA

1873 - 1874

Cop d'Estat general Pavía

1874

ALFONS XII

1875 - 1885

Constitució 1876

1876

REGÈNCIA Mª CRISTINA Habsburg

1885 - 1902

Sufragi universal

1890

Bases de Manresa

1892

ALFONS XIII

1902 - 1931

Guerra del Marroc

1911

Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

Dictadura de PRIMO DE RIVERA

1923 - 1930