Europas tidslinje Prov

Epoker

Antiken

Approx. 1200 BC - 476

Antika Grekland

Approx. 1000 BC - 301 BC

Romarriket

300 bc - 476

Medeltiden

476 - 1450

Renässans och Furstemakt

1450 - 1700

Upplysningen

1700 - 1789

Events

Stadsstater växer fram

1000 BC

Grekland började kolonisera

700 BC

Alexander den Store

356 BC - 323 BC

Puniska Krigen

264 BC - 146 BC

Caesar

100 BC - 44 BC

År 0

0 AD

Kristendomen blev Roms Statsreligion

300

Romarriket Splittras

395

Folkvandringar

Approx. 400 - Approx. 1000

Västroms fall

476

Vikingatiden

800 - 1066

Korståg

1000 - 1200

Svensk Medeltid

1025 - 1521

Pesten

Approx. 1300

Heliga Birgitta

1303 - 1373

Kalmarunionen

1397 - 1523

Östroms fall

1453

Stormaktstiden

Approx. 1500 - 1709

Svensk renässans

30-Åriga Kriget (30 år)

1618 - 1648

Svenska Frihetstiden

1718 - 1782

Gustav III

1746 - 1792

Gustavianska Tiden

1772 - 1792

Amerika blir självständigt

1776

Franska Revolutionen (10 år)

1789

Amerikanska Inbördeskriget (4 år)

1861

2017

2017