Kawa

ASFiNAG

Review meetings

Approx. 21 Settembre 2016 - Approx. 30 Novembre 2016

ÖBA PK

PGK (Laabmayr + IGT)

Review meetings

Approx. 21 Settembre 2016 - Approx. 30 Novembre 2016

Prüfgeologe

Prüfingenieur

Projekt Leiter

Planungsgrundlagen

21 September 2016 - September 27, 2016

geologische Gutachten, Normen und RL, Spranzit, historische Dokumenten, Regel Querschnitte Innenschale, Bestandsunterlagen

Aufbereitung Grundlagen

Sep 28, 2016 - October 4, 2016

Ausbau Konzept

Aufbereitung Grundlagen

Oct 19, 2016 - October 25, 2016

SVT definieren

Nov 2, 2016 - November 8, 2016

Grundlagen stimmen

Nov 2, 2016

Geomek. Bericht (+ Matrix)

Nov 9, 2016 - November 15, 2016

VKL

Nov 23, 2016 - November 29, 2016

Projekt Ingenieur

Techniker

Statiker, iC Wien & Elea

Statik Dim. Ausserschale

Oct 12, 2016 - October 18, 2016

Statik Dim. Ausserschale

Oct 26, 2016 - November 1, 2016

Interne Berater

Review

Oct 5, 2016 - October 11, 2016

Review

Nov 16, 2016 - November 22, 2016