Onderdrukking van Korea

Onderdrukking/Geschiedenis Korea

"Onafhankelijk Korea"

1392 - 1876

In 1392 werd de Koreaanse generaal Yi Song-gye naar China gezonden om zich tegen de Ming-dynastie te verzetten. In plaats daarvan spande hij met de Chinezen samen. Hij kwam terug om de Goryeodynastie te bestrijden. Hierdoor kon de Joseondynastie zich naar voren schuiven. In 1394 werd Seoel de hoofdstad van Korea. In die periode, het jaar 1443 bedacht koning Sejong de Grote het Koreaanse alfabet Hangul.

Tussen 1592 en 1598 werd Korea verschillende malen door Japan aangevallen. Admiraal Yi Sun-sin, de beroemdste Koreaanse legeraanvoerder, was toen belast met de verdediging van het land. Korea is verschillende keren ontdekt maar de ontdekkers werden daar allemaal gevangengenomen en kwamen niet meer terug. Tijdens een schipbreuk van de VOC in 1653 komt Hendrik Hamel vast te zitten en weet na 13 jaar te ontsnappen uit het land en wist als een van de eerste westerlingen informatie te kunnen geven over dit nog onbekende land.

Vlag van Korea tot 1910
Tijdens de 19e eeuw probeerde Korea zich tegen openheid naar de rest van de wereld te weren. Alle grenzen werden gesloten en alle contacten werden verbroken, met uitzondering van die met China. Als gevolg daarvan werd Korea het Kluizenaars Koninkrijk genoemd. In 1871 raakte Korea verwikkeld in een militair conflict met de Verenigde Staten, wat in Korea bekendstaat als de Shinmiyangyo.

Japan dwong de Koreanen handelsbetrekkingen op

1876 - 1907

Korea, een protectoraat van Japan

25 juli 1907 - 1910

In 1910 werd Korea officieel geannexeerd.

Japanse bezetting van Korea

1910 - 1945

De bezetting van Korea is de periode waarin keizerrijk Japan Korea bezet hield, tussen 1910 en 1945. Korea werd in 1910 door Japan geannexeerd. Tot 15 augustus 1945, toen met de capitulatie van Japan een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog, bleef Korea een kolonie van Japan.

Splitsing Korea

15 augustus 1945 - 1948

Na de capitulatie van Japan werd het Koreaanse schiereiland het slachtoffer van een ideologische strijd tussen de VS en de USSR. Het land werd tijdens een spoedzitting van twee Amerikaanse generaals in twee helften gesplitst. Deze deling werd aan de Sovjet-Unie voorgesteld en die accepteerde dit. Na 8 september 1945 viel het zuiden onder het bewind van de Verenigde Staten en het noorden kwam onder Sovjet-bestuur. De deling langs de 38e breedtegraad was oorspronkelijk als tijdelijke oplossing gedacht.

Sovjet troepen trekken terug uit Korea

1948

Tegen het einde van dat jaar trokken de Sovjet troepen terug uit Korea. Tienduizenden Koreanen die gevochten hadden in de Chinese burgeroorlog van 1945-1949, welke gewonnen werd door de communisten onder leiding van Mao Zedong, keerden terug naar Korea.

Oprichting van een democratische republiek in het zuiden

15 augustus 1948

Oprichting van een socialistische volksrepubliek in het noorden

9 september 1948

Er werd een voorlopige regering rondom Kim Il-sung geformeerd, die later met een merkwaardige 100% steunverklaring van de bevolking bevestigd werd. Kim Il-sung was een Koreaans communistisch politicus, militair en schrijver die de Democratische Volksrepubliek Korea heeft geleid vanaf de stichting in 1948 tot zijn dood in 1994.

Koreaanse oorlog

25 juni 1950 - 27 juli 1953

In juni 1950 brak de Koreaanse Oorlog uit en werd de scheiding van Korea definitief. In de drie jaar die volgden zouden twee miljoen mensen sterven. 123 Nederlandse, 106 Belgische en 2 Luxemburgse militairen sneuvelden in deze oorlog.

Val Berlijnse muur/ Val van Sovjet Unie

1989

Noord-Korea zondert zich af, Zuid Korea ontwikkeld

1989 - Present

Na de Koreaanse Oorlog bleven de twee landen gescheiden van elkaar voortbestaan. Na de val van het communisme in Oost-Europa isoleerde Noord-Korea zich van de rest van de wereld en de bevolking groeide op in armoede. Zuid-Korea ontwikkelde zich na een militair bewind tot een welvarende democratische staat.