Tidslinje over den jødiske historie

Events

Abrahams liv

1813 f.v.t - 1638 f.v.t

Babeltårnet

1765 bc

Abraham "ofrer" Isaak

1713 bc

Joseph

1562 bc - 1452 bc

Joseph blir visekonge av Egypt

1532 bc

Slavetiden i egypt

1429 bc - 1280 bc

Moses livstid

1393 bc - 1273 bc

Moses ser den brennende busken

1314 f.v.t

Dommerne styrte Israel

1200 bc - 1000 bc

Kongedømmet Israel

1000 bc - 587 bc

Salomons tempel (det første) blir bygd

970 bc

Babylonske eksil

586 bc - 539 bc

Persiske periode

539 bc - 333 bc

Det Andre Tempel blir bygd

520 bc

Rykte om en messias starter

500 bc

Toraen blir tatt i bruk

Approx. 450 bc

Hellinistiske periode

332 bc - 63 bc

Aleksander den Store erobrer Persia

332 bc

Ødeleggelsen av Jerusalem og det andre tempel

70 bc

Romersk periode

63 bc - 72 ad

Herod begynner gjennoppbyggingen av tempelet

20 bc

Jesus

6 bc - 30 ad