Maapallon synty

Events

Maapallon synty

4700 BC

hehkuvan kuumat olosuhteet - jäähtyminen-kivikuori ja kaasukehä, jossa epäorgaaniset yhdisteet

Kappaleiden yhteentörmäys

4000 BC - 3500 BC

Meret, kuu ja ilmakehä alkoivat kehittyä. Sekä mantereet

Fotosynteesi

3000 BC

Sienieliöt

1500 BC

Sienieliöt alkoivat kehittyä. Heistä tuli ekoja monisoluisia tyyppejä

Tumallisen eliön kehitys

1500 BC

Eliöille ja soluille kehittyi tuma

Aivot

600 BC

Aivot, hermojärjestelmä, silmät ja liikkuminen kehittyi.

Liikkuvat eliöt

500 BC - 0 AD

Alkoi liike meressä ja maalla

Kalat

500 BC - 400 BC

Kalat kehittyi ja liikkuminen alkoi. Tuli ekosysteemi