Elämän kehittyminen

Events

Maapallon synty

4700 BC

4.7 Miljardia vuotta sitten maapallo syntyi. Kuumien olosuhteiden jäähtymisen jälkeen alkoi kehittyä elämää.

Kappaleiden yhteentörmäys

4000 BC - 3500 BC

Meret, kuu ja ilmakehä ja mantereet kehittyivät.

Fotosynteesi

3000 BC

Fotosynteesin kehittymisen johdosta energiaa alettiin tuottamaan.

Sienieliöt

1500 BC

Sienieliöt alkoivat kehittyä ja olivat ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Tuma

1500 BC

Eliöille ja soluille alkoi kehittyä tuma, joka suojeli solua ja sen geenejä.

Kompleksit järjestelmät

600 BC

Alkoi kehittyä komplekseja järjestelmiä, kuten aivot, hermojärjestelmä ja silmät.

Kambrikausi

500 BC

Kambrikausi toi mukanaan suuren määrän uusia uudistuksia, kuten uusia eliöitä, ekosysteemin muutoksen ja monisoluiset eliöt yleistyivät

Kalat

500 BC

Ensimmäiset kalat tuiivat, jorka olivat selkärankaisia, ja joista myöhemmin kehittyivät maalla elävät oliot.

Kasvit

465 BC - 460 BC

Alkukantaiset kasvit levittäytyivät maalle

Hämähäkit ja skorpionit

439 BC - 408 BC

Alkukantaiset hämähäkit ja skorpionit vaelsivat maalle.

Metsät

419 BC - 358 BC

Ensimmäiset metsät ja suuret kasvillisuudet kehittyivät

Sammakkoeläimet ja hyönteiset

360 BC - 300 BC

Sammakkoeläimet ja hyönteiset kehittyivät suuresti.

Matelijat

295 BC - 254 BC

Ensimmäiset matelijat alkoivat nousta maahan ja ekosysteemi muuttui paljon.

Joukkotuho

253 BC

Suuri eläimistön joukkotuho joko tulivuorien purkauksien, ilmastonmuutoksen tai asteroidin törmäyksen seurauksena. Lähes kaikki eliöt kuoli, palautuminen kesti noin 50-80 miljoonaa vuotta.

Dinosaurukset

206 BC - 66 BC

DInosaurusten alku ja tuho.

Joukkotuho

66 BC

Toinen joukkotuho, joka maapallon palautuessaan aloitti nisäkkäiden ja lintujen suuren kehittymisen.

Nykyaika

2 BC

Biologisesti nykyaika alkoi tällöin. Lähes kaikki nykyiset lajit joita näemme, ovat tältä ajalta peräisin.