Revolution

Events

Revolutionens baggrund

1700

Den var voksende økonomiske og sociale spænding i Frankrig gennem
En anden grund til revolutionen var, at i løbet af 1700-tallet blev den franske stats finansielle forhold stadig værre, især pga. deltagelsen i ”Den Amerikanske Revolution 1775 1783

Fra middelalderen til revolution

1700

Befolkningen var opdelt i 3 stænder. 1. stand, (gejstligheden, så de slap for at betale skat.)
2. stand. (adelige, også fritaget for at betale skat.
3.stand. (borgere og bønder. de lå lavest i hierarkiet. den 3. stand var delt i to.

Begyndelse af politiske partier

1789

Der var intellektuelle mennesker der begyndte at lave nogle politiske partier hvor de holdte med proletarer med dårlige vilkår. – de talte de fattiges sag i nationalforsamlingen (som folketinget).

De fattige kæmpede for flere rettigheder

1789

De fattige fik bedre vilkår og rettigheder, så de fik blod på tanden og kæmpede videre for endnu flere rettigheder

Den borgerlige revolution

1789 - 1792

Den borgerlige revolution: Nationalforsamlingen
I den borgerlige revolution, er det borgerskabet som skaber revolutionen. (handel med ex krydderier, håndværkere) disse gør oprør. De har mange penge, så de kan gøre det, men de glemmer at få bønderne med.

Den store Revolution startede i Frankrig

1789

Befolkningen bliver ved med at demonstrere. De angriber militæret, stjæler våben og angriber et fængsel.

indskrænket kongedømme

1789 - 1792

Der var stadig en konge (Ludvig)
men det var dog et indskrænket kongedømme og ikke Enevælde pga. de nye regler fra nationalforsamlingen

Underskrivelse af ny forvaltning

1791

Kongen underskriver en ny forfatning (hvordan hele landet bliver reageret) der gjorde at det ny var nationalforsamlingen der skulle lave lovene og ikke kongen som det var ved Enevælde.

Indførelse af grundloven

1791

nationalforsmalingen indfører grundloven

Frankrig bliver til et konstitutionelt monarki

1791

Ny politisk orden fastlagt i forfatningen ,der gjorde Frankrig til et konstitutionelt monarki Nationalforsamlingen havde magten

Ingen helligdage m.mere

1792

Fra den dag - ingen helligedage, kirker blev lavet om til templer til fornuft og man skulle dyrke fornuften og ikke guder.

Kongen trækker sig tilbage

1798

Kongen træk sig tilbage og nationalforsamlingen vedtog en række love, der fuldstændig revolutionerede (skabte en omvæltning markant/ændrede hurtigt) det franske samfund.