Den Franske Revolution

Events

Krigene mod England

1755 - 1763

Krigene mod England

1778 - 1783

Stænderforsamling

1789

Nationalforsamlingen vedtog love

1789

Nationalforsamling

17 Juni 1789

Bastillen bliver stormet

14 Juli 1789

Menneskerettighedserklæringen blev vedtaget

27 August 1789

1000 fattige vandrede til Versailles

5 Oktober 1789

For at kræve brød til Paris

Frankring blev til en konstitutionelt monarki

1791

Ludvig d. 16 prøvede at flygte

Juni 1791

Men blev fanget

Ludvig d. 16 måtte underskrive ny forfatning

September 1791

Frankrig erklærede krig mod Østrig

April 1792

Kongen blev taget til fange

10 August 1792

Republikken bliver indført

September 1792

Regeringen lovede våbenhjælp

November 1792

Til revolutionære bevægelser

Marie Antoinette henrettet

1793

Ludvig d. 16 blev henrettet

Januar 1793

Sikkerhedsudvalget og velfærdsudvalget

1793

Rædselsherredømmet

1793 - 1794

Robespierre bliver henrettet

28 Juli 1794

Ny forfatning

1795

Direktorieperioden

1795 - 1799