Revolució Industrial

-

Evolució demogràfica

1750 - 1800

La població d'Anglaterra va passar de 140 milions a 266 milions

Industrialització de l'Europa central

1850 - 1870

-

Utilització del carbó de coc

1732

Llançadora volant

1733

James Watt inventa la màquina de vapor

1769

La riquesa de les nacions per Adam Smith

1776

Teler mecànic

1785

Primers sindicats

1825

Locomotora

1829

Fundació de la Great Trade Union

1834

Vaixells de vapor

1847

Podien travessar l'oceà atlàntic en 15 dies

Convertidor de ferro en acer

1855

Creació de l'Associació internacional de Treballadors

1864

Dinamo

1869

Motor d'explosió

1885

Fundació de la Segona Internacional

1889

Alternador i transformador

1897