MaxLeoSelman

Events

Digerdöden

1300 - 1700

En pandemisk sjukdom under medeltiden som dödade i genomsnitt var tredje person i Europa. Digerdöden härjade Sverige ca 20 gånger.

Koloniseringen & slavhandeln

1500 - 1700

Denna händelse hade mycket att göra med Industrins uppbyggnad. Engelsmän ville ha billig arbetskraft och det bästa sättet var att ta med sig slavar hem till England, de kunde även sälja slavarna till andra nationer. Det var också ett stort steg bakåt i rasismens historia. Rasism hade förekommit innan, men det blev än hemskare under denna period.

Ångmaskinens uppfinnande

1769

Ångmaskinen blev drivkraften till många andra viktiga maskiner och arbeten effektiviserades. Ångmaskinen ledde även till att man kunde trycka böcker och tidningar enklare och man fick större tillgång till nyheter, information och kunskap.

Andra Världskriget

1939 - 1945

Andra Världskriget och händelser under kriget hade en stor påverkan på världen. T.ex. Atombomberna över Japan, länder blev självständiga och förintelsen.

FN

1945

FN är en viktig del i samhället och ändrar världen på ett globalt sätt.

Berlinmurens Fall

1961

Att Berlinmuren föll innebar att Östeuropas befolkning fick rätten att bestämma över sina egna liv.

Internet föds

1969 - Present

Internet har haft en mycket stor påverkan på världen då arbeten utvecklats och enklare att kommunicera. Världen blev mindre.

9/11

2001

Terroristattacken på Twin Towers gjorde en stor del av världen upplysta om terrorismen och att den finns mitt ibland oss.