erkanhenklo

Events

Digerdöden

1350 - Approx. 1700

Dödade en stor del av Europas befolkning under många år.

Kolonialism

1500 - 1700

slavar gjorde att länders ekonomi blev bättre eftersom att de fick gratis arbetskraft. Världshandeln ökad.

industriella revolutionen

Approx. 1760 - Approx. 1860

Man kunde börja producera mycket och producera snabbt. Starten på det moderna samhället det massproduktion blev större och städerna växte. Världshandel ökade, export och import.

franska revolutionen

1789 - 1804

är viktig eftersom att det gjorde att många länder runt om i världen såg vad Frankrike gjorde, det gick att störta kungar.

napoleonkrigen

1803 - 1815

andra världskriget

1939 - 1945

Det största kriget i historien. 60 miljoner dog, kolonialmakterna rasade samma.

9/11

11 September 2001

Förändrade USA och världens syn på terrorism. Stor orsak till konflikter i Mellanöstern och nya terrorister.