HampusMarcus

Events

Big Bang

200000 BC

Big Bang är en viktig händelse för att vi människor alltid har undrat hur vi kom hit och varför. Vi måste veta hur allt hänger ihop och vi hade troligtvis inte funnits utan den explosionen.

Slavhandeln

1500 - 1850

Transatlantiska slavhandeln var den transport av slavar från Västafrika till Amerika. 1850-talet förbjöds det men det har haft en stor inverkan av synen på svarta människor. Då rasism lever vidare än idag.

Franska revolutionen

1789 - 1799

Den franska revolutionen innebar att alla människor skulle vara jämställda, mottot var frihet, jämlikhet och broderskap. Denna händelse var viktigare än Amerikanska revolutionen då deras tankar kom främst från fransmännen.

Andra världskriget

1939 - 1945

Eftersom att det är en väldigt stor händelse i historien som alla känner till. Det var väldigt många människor som dog och det har en stor inverkan på samhället än idag. T.ex. hur man ser på olika religioner och folkgrupper.

FN/EU

1945 - 2017

Dessa två organisationer har en väldigt viktig del i samhället. Det ändrade världen på ett globalt sätt och de har bidragit till fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati.

World Trade Center

2001

World Trade Center är en viktigt händelse för hela världen då man började se terrorism på ett annat sätt. T.ex. att alla muslimer är terrorister fast det egentligen inte stämmer. Denna händelse fick USA att starta "kriget emot terrorismen".