JHG

Events

Sprint 3

4 September 2017 - 22 September 2017

Remaining Milestone #2

4 September 2017 - September 8, 2017

POC: Egress traffic transparent proxy

11 September 2017 - September 15, 2017

Sample Mode 2 App including App Pipeline

11 September 2017 - 22 September 2017

POC: Ingress traffic WAF

11 September 2017 - September 15, 2017

POC: Cloud Endure

11 September 2017 - 22 September 2017

POC: Inter-VPC firewall

18 September 2017 - 27 October 2017

Sprint 4

25 September 2017 - 13 October 2017

Technical Debt

25 September 2017 - 13 October 2017

Budget Exhausted

11 October 2017