Mohammad och Elsa tidslinje

Events

upplysningen

1650 - 1750

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. "Alla människor är kapabla att tänka själva", menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte heller tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar.

industriella revolutionen

1750 - 1850

Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i slutet av 1700-talet

romantiken

1800 - 1850

Romantikerna trodde att ett bättre samhälle nås genom att få människor att bli mer känslosamma och därigenom mer empatiska (bättre medmänniskor).

modernismen

1850 - 1980

modernismen var en tid då författarna ville skapa känslor och uppröra. De ville genom litteratur påverkade samhälles utveckling och människans förståelse om sin omgivning.

första världskriget

1914 - 1918

nio miljoner soldater dog i en militär konflikt centrerad i Europa
Denna konflikt engagerade alla av världens stormakter

andra världskriget

1 sep 1939 - 2 sep 1945

I andra världskriget dog 55 till 60 miljoner människor, många soldater men även civila.
USA och sovjetunionen blev krigets stora vinnare och dessa två super makter skulle börja tavla om världens makt.
Tyskland var den största anledningen till andra världskriget och efteråt förlorade de stora delar av sitt land och hamnade i stora skulder till flera andra länder.

FN - Förenta nationerna

1945

Vi tycker att det är viktigt att FN bildades eftersom att det förhindrar krig och gör att världens länder hjälper varandra och samarbetar för att världens ska bli bättre.

Apartheid in South Africa

1948 - 1994

Vi tycker att den här händelsen är viktig eftersom att skillnaderna mellan svarta och vita började jämnas ut och eftersom att man även började se ett värde i svarta människor

teknologi tiden

1950

den modern tiden började efter andra världskriget och samhället började byggas upp genom ekonomisk tillväxt och utvecklad teknologi.