Història de la música

Events

Edat Mitjana

476 - 1492

Edat Mitjana artística

476 - 1300

Monodia

Approx. 476

Polifonia

Approx. 800

Renaixement artístic

1301 - 1500

Renaixement

1493 - 1520