Världens historia - EKD17A

Jobba i par. Skapa minst 5 stycken händelser i tidslinjen mellan år 1500 och 2018. Redogör i beskrivningen varför just dessa händelser är av särskilt stor betydelse. Skriv era namn efter kommentaren.

Events

1492
1837
1939 - 1945
1947 - 1991
1989
2001
2018