Norsk litteraturhistorie

Events

Overfallet på Lindisfarne

793

Norrøn tid

800 - 1350

FORM
Sagalitteraturen:
-Autoral og refererende synsvinkel
-Knapt og konsist språk
-Bare de dramatiske høydepunktene er med¨
-Underdrivelser

Kvadene:
-bokstavrim
-Metaforbruk som metaforer og omskrivninger

INNHOLD
Ættesamfunn:
-Mannssamfunn med krigeridealer
-Indre ro og balanse som ideal
-Ære og hevn
-Tro på skjebnen
-Dyrking av gudene
-Kvinner er enten onde eller gode

Forfattere og kjente verk:
-Islendingsagaene - ukjent forfatter
-Den eldre Edda - diktsamling - ukjent forfatter
-Snorre Sturlason -Den yngre Edda og Heimskringla

Kolonisering av Island

869 - 930

Kristendommen begynner å avløse Norrøn mytologi - latinsk alfabet

1000

Slaget på Stiklestad

1030

Slaget ved Stamford bru

1066

Norsk storhetstid, sterk kongemakt

1200 - 1300

Innføring av pengeøkonomi

1350

Renessansen

1350 - 1600

Gjenfødelse av antikken - mennesket i fokus, både i kunsten og hos filosofene. Man trodde på humanismen

FORM
-Realistiske framstillinger
-Nasjonalspråk erstattet latin
-Mange nye sjangere som essay, noveller og romaner

INNHOLD
-Inspirasjon fra Antikken
-Mennesket og enkeltindividet i sentrum
-Svekking av Pavekirken
-Kritisk tenkning
-Pengeøkonomi
-Nye kontinenter oppdages

FORFATTERE OG KJENTE VERK
-Den guddommelige komedie, dikt om Dante
-Dekameronen, av Giovanni Boccaccio
-Hamlet, William Shakespeare
-Don Quijote, av Miguel de Cervantes

Boktrykkerkunsten

1450

Kristoffer Colombus oppdager Amerika

1492

Vasco da Gama finner sjøveien til India

1500

Norge fullstendig underlagt Danmark

1536

Reformasjonen i Norge

1537

Barokken

1600 - 1700

Opplysningstiden

1700 - 1800

Romantikken

1780 - 1850