Kasaysayan ng Wikang Pambansa

Mga Pangyayari

Batas Komonwelt 184

1936

Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134

12/30/1937

Kautusang Tagapagpaganap Blg. 263 (Abril 1)

1940

Batas Komonwelt Blg. 570

06/07/1940

Linggo ng Wikang Pambansa

03/26/1954

Kautusang Blg. 7

08/12/1959

Gusali at Tanggapan ay Pangalanan sa Pilipino

10/24/1967

Order Pangkagawaran Blg. 22

03/12/1987

Kautusang Pangkagawaran Blg. 81

08/06/1987

Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335

08/25/1988

Kapasyanan Blg. 1-95

11/22/1995

Proklamasyon Blg. 1041

07/15/1997