Kristinusko

Events

Vaikutteet

Approx. 600 BC - Approx. 500 BC

Sai vaikutteita iranilaisen Zarathrustan opetuksesta hyvän ja pahan voiman taistelusta maailmassa.

Jeesuksen syntymä

Approx. 3 AD - Approx. 6 AD

Jeesuksen ristiinaulitseminen

Approx. 30 AD - Approx. 33 AD

Keisari Neron vainot

Approx. 64 AD

Vainot kristinuskoa kohtaan käynnistyivät keisari Neron aikana.

Leviäminen

100 AD - 1050 AD

Evankeliumia ja kristinuskoa julistettiin Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Raamattua käännettiin paikallisille kielille ja usein uskontoon sekoittui paikallisten kulttuurien erikoisominaisuuksia.

Paavi

100

Rooman piispa eli paavi alkoi 100-luvulta lähtien vaatia kaikkien kristittyjen johtajan asemaa.

Jakautuminen

200

200-luvulta lähtien kristikunta alkoi jakautua latinankieliseen länteen ja kreikankieliseen itään.

Vainojen loppu

311

Vainojen tarkoitus oli hävittää kristinusko Roomasta, mutta kun tämä ei onnistunut, vainot lopetettiin vuonna 311 keisari Galeriuksen määräyksestä.

Sunnuntain julistaminen lepopäiväksi

321

Sunnuntai julistettiin viralliseksi lepopäiväksi Rooman valtakunnassa.

Ensimmäinen ekumeeninen kirkolliskokous

325 AD

Konstantinus kutsui koolle ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen, jonka tarkoitus oli ratkoa opillisia riitoja.

Seitsemän konsiilia

325 - 787

Pidettiin seitsemän konsiilia joissa lyötiin lukkoon kristinuskon keskeiset opit.

Ainoa sallittu uskonto Rooman valtakunnassa

Approx. 392 AD

Keisari Theodosius kielsi muiden uskontojen kuin kristinuskon harjoittamisen Rooman valtakunnassa.

Erojen syveneminen

395

Rooman valtakunta jakautui kahtia, joka syvensi eroja entisestään.

Patriarkat

500

Varhaiskirkon arvostetuimpien viiden piispaninstumen piispoja alettiin kutsua patriarkoiksi 500-luvulle tultaessa

Jerusalem joutuu muslimien valtaan

600

Muslimit valloittivat Jerusalemin.

Välit rikkoutuvat

1054

Paavi vaati idän kirkon johtajia tunnustamaan asemansa koko kristikunnan johtajana. Paavi julisti itäiset kirkot pannaan.

Jerusalemin takaisinvalloitus

1099

Kristityt ristiretkeläiset valloittivat Jerusalemin takaisin.

Kirkon hajoamisen käynnistyminen

1500

Käynnistyi Saksassa 1500-luvun alussa Martin Lutherin ryhdyttyä arvostelemaan kirkkoa ja sen opetusta.

Valistusfilosofian ajatussuunta

1700

Euroopassa syntyi valistusfilosofian nimellä tunnettu ajatussuunta, joka kyseenalaisti kristinukson oppeja.

Raamatun tutkimus

1800

Tieteen menetelmien kehittyessä myös raamattu otettiin kohteeksi.

Pannatuomioden purkaminen

1965

Itäisten ja läntisten kirkkojen toisilleen julistamat pannatuomiot purettiin.