Prehistòria

Períodes

Edat de pedra

200.000 BC - 3.000 BC

2 Ma BC

Paleolític

200.000 BCE - 6.000 BCE

2 Ma BCE

Plistocè

200.000 BCE - 11.700 BCE

Comença fa 2,588 Ma

Últim període glacial

110.000 BCE - 11.700 BCE

Holocè

11.700 BCE - Present

Neolític

6.000 BC - 3.000 BC

Agricultura i ramaderia, sedentaris.
L'evidència més antiga de treballs agrícoles s'ha trobat al jaciment de Tell Abu Hureyra (Síria), fa 11.000 anys; mentre que al jaciment de Zawi Chemi Shanidar (Iraq) s'ha localitzat les restes dels primers animals domèstics, fa vora 10.500 anys.

Edat antiga

3.000 BCE - 475

Edat mitjana

476 - 1492

Edat moderna

1492 - 1789

Edat Contemporània

1789 - Present

Gènere Homo

Homo erectus

200.000 BCE - 70.000 BCE

Des de fa 1,9 Ma.
Data final?

H. neanderthalensis

200.000 BCE - 40.000 BCE

Comencen al 300.000 BCE.
Data final?

Homo sapiens

200,000 BCE - Present

300.000 BCE?

Homo floresiensis

94.000 BCE - 12.000 BCE

Fi a 50.000 BCE?

Homínid de Deníssova

41.000 BCE

l'any 2010 es trobaren les restes d'un espècimen d'homínid de Deníssova a la cova de Deníssova, al massís de l'Altai (Sibèria). Les restes són una dent i un tros de dit, d'uns 41.000 anys d'antiguitat

Últims neandertals

28.000 BCE

A Gibraltar.

Migracions

Sortida d'Àfrica

Approx. 70.000 BCE - Approx. 60.000 BCE

Australia

Approx. 55.000 BCE - Approx. 47.500 BCE

Amèrica

Approx. 23.000 BCE - Approx. 15.000 BCE

Events

Estructures de la cova de Bruniquel

175.000 BCE

Jaubert, J., Verheyden, S., Genty, D., Soulier, M., Cheng, H., Blamart, D., … Santos, F. (2016). Early Neanderthal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France. Nature, 534(7605), 111–114. https://doi.org/10.1038/nature18291

Pintures per Neandertals

64.000 BCE

Uns 20.000 anys abans de que arribesin els Homo sapiens a la peninsula Iberica. Les pintures més antigues, datades com a mínim amb 64.000 anys d'antiguitat.

Neandertal cave art
It has been suggested that Neandertals, as well as modern humans, may have painted caves. Hoffmann et al. used uranium-thorium dating of carbonate crusts to show that cave paintings from three different sites in Spain must be older than 64,000 years. These paintings are the oldest dated cave paintings in the world. Importantly, they predate the arrival of modern humans in Europe by at least 20,000 years, which suggests that they must be of Neandertal origin. The cave art comprises mainly red and black paintings and includes representations of various animals, linear signs, geometric shapes, hand stencils, and handprints. Thus, Neandertals possessed a much richer symbolic behavior than previously assumed.

Science, this issue p. 912

Science 23 Feb 2018:
Vol. 359, Issue 6378, pp. 912-915
DOI: 10.1126/science.aap7778

http://science.sciencemag.org/content/359/6378/912

Altamira

Approx. 35.600 bC - Approx. 13.000 bC

Domesticació del gos

33.000 BCE

Extinció de la megafauna del Plistocè

Approx. 30.000 BCE - Approx. 11.000 BCE

Ultim màxim glacial

26.000 BCE

coves de Lascaux

18.000 BCE - 15.000 BCE

1ra proba d'agricultura

11.000 BC

Jaciment de Tell Abu Hureyra (Síria)

1ra prova de ramaderia.

10.500 BC

jaciment de Zawi Chemi Shanidar (Iraq)

Ídol de Shigir

9.600 BCE

1res restes de Jericó

9.551 BC

El poblat protoneolític de Jericó s'ha datat pel mètode: 14C en el 9551 aC (altres exemples els trobem a Eynan (Israel), Zawi Chemi Shanidar (Iraq) i Tepe Asiab (Iran).

Göbekli Tepe

9.000 BCE

"Primers temples"

Jericó com a 1ra ciutat

8.000 BC

Tenia 2000 habitants. Així mateix es poden citar d'altres com Çatal Hüyük i Haçilar (Anatòlia), Kalat Jarmo (Kurdistan), Hassuna i Samarra a Iraq, Ras Shamra i Tell Halaf (Síria).

Basar

7.000 BC

Comerç. El millor exemple el troben en els jaciments de Al Beidha (Jordània) i Ba'ja, on s'ha excavat un autèntic basar datat al VII mil·lenni aC.

1res restes de ceràmica

6.750 BC

Al jaciment de Kalat Jarmo (Kurdistan), així com les trobades a Tepe Guram i Tepe Serdam (Iraq), datades en el 6500 aC.

Ötzi

3.300 BCE

Aparició de l'escriptura a Mesopotàmia

3.300 BC

Gran piràmide de Gizeh

2580 BCE

Períodes regiónals

Neolític al PO

10.000 BCE - 3.300 BCE

Edat del bronze al PO

3.300 BC - 1.200 BC

al Proxim orinet

zona de

j. Abric Romaní

70.000 BCE - 39.000 BCE

Ocupat per l'Homo neanderthalensis.

Art llevantí

10.000 BCE - 6.000 BCE

arc

Approx. 5.400 BCE - Approx. 5.200 BCE

j. de la Draga

5.300 BCE - Approx. 4.900 BCE

Neolític antic

explotació de les mines de Gavà

Approx. 5.000 BCE - Approx. 3.500 BCE

Cultura talaiòtica

1.000 BCE - 100 BCE

edat del bronze a Catalunya

Approx. 900 BCE - Approx. 400 BCE

Roca del Montpedrós

Approx. 800 BCE

Data? Edat del bronze.

http://www.rupestre.net/tracce/?p=174