Tijdbalk Verlichtingsideeën en democratische revoluties

Events

Baruch Spinoza

1632 - 1677

John Locke

1632 - 1704

Begrip 'Natiestaat' voor het eerst gebruikt bij het sluiten van de Munsterse Vrede

1648

Begin absolutisme

1650

ontstaan van de vooruitgangsgedachte

1650

Begin verlicht denken

1650

Doorbraak empirisme

Approx. 1650 - Approx. 1700

Begin wetenschappelijke revolutie

1650

Rationalistisch model Spinoza (Ethica)

1678

Voltaire

1694 - 1778

Droit Divin

Approx. 1700

Opkomst tolerantie onder verlichte denkers

1700

Jean-Jacques Rousseau

1712 - 1778

Immanuel Kant

1724 - 1804

Begin verlicht absolutisme

1740

Opkomst liberalisme

Approx. 1750

Lodewijk XVI

1754 - 1793

Rousseau noemde voor het eerst volkssoevereiniteit in Discours sur l'économie politiqu

1755

Robespierre

1758 - 1794

Napoleon

1769 - 1821

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

1775 - 1783

Opkomst van nationalisme

Approx. 1776

verklaring van de Rechten van de Mens

1789

Staten-Generaal komt bijeen

1789

Begin Franse Revolutie

1789

Concept trias polictica van Montesquieu drong door in Frankrijk

Approx. 1789

Einde Ancien régime

1789

Opstellen cahiers des doléances

1789

Bestorming van de Bastille

14 Juli 1789

Wet Le Chapelier

1791

Constitutionele monarchie in Frankrijk

1791 - 1792

Eerste Franse Republiek

1792 - 1804

Proces tegen 'burger Capet'

1792

Frankrijk wordt een republiek - Jacobijnen aan de macht

1792

Jacobijnse dictatuur

1793 - 1795

Girondijnen namen de macht over van de jacobijnen

1795 - 1799

Directoire

1795 - 1799

Immanuel Kant typeert de Verlichting met de woorden 'sapere aude'

1795

Staatsgreep door Napoleon Bonaparte

1799

opkomst conservatisme

Approx. 1800

Ontstaan van socialistische stromingen

Approx. 1800

Code Napoléon

1804

Napoleon Bonaparte kroont zichzelf tot keizer

1804

Restauratie in Frankrijk

1814 - Approx. 1830

Congres van Wenen

1815

Napoleon Bonaparte definitief verslagen in de slag bij Waterloo

1815

Karl Marx

1818 - 1883

Verdrag van Verona

1822

Belgische Opstand

1830

Frankfurter Parlement

1848

Diverse revoluties in Europa

1848

Karl Marx noemt zijn theorie het communisme

1850

Scheiding kerk en staat in Frankrijk

1905