geschiedenis

1750 - 1950

Events

1ste industriële revolutie

1750 - 1850

absolute vertegenwoordiging

1831

1831 eerste grondwet

1831

1831 cijnskiesrecht

1831

de werking van een constitutionele parlementaire monarchie

february 1831 - Present

ontdek gebruik kerosine

1846

cijns werd overal gelijk

1848

voor het eerst gebruik gas

1860

oorlog Pruisen, Oostenrijk - Denemarken

1864 - 1865

Duitse eenmaking

1864 - 1871

oorlog Pruisen, Italie - Oostenrijk

1866

periode van de gewapende vrede

1870 - 1914

2de industriele revolutie

1870 - 1914

oorlog Pruisen+ 'Duitse' Bond

1870 - 1871

Duitse keizerskroning in Versailles

1871

ontdekking dynamo

1872

uitvinding telefoon

1876

uitvinding auto's

1885

pensioen Bismarck

1890

algemeen meervoudig stemrecht

1893

uitvinding radio

1896

evenredige vertegenwoordiging

1899

uitvinding vliegtuig

1903

uitvinding film

1912

ultimatum van Oostenrijk aan Hongarije

1914

de eerste wereldoorlog

1914 - 1918

oktoberrevolutie

1917

wapenstilstand

1918

weimarrepubliek

1919 - 1933

algemeen enkelvoudig stemrecht

1919

stemrecht vrouwen gemeenteraadsverkiezingen

1921

beurscrash

1929

vrouwen mogen voor alles stemmen

1948