Etapes de la prehistòria

Events

prehistoria

200000 BC - 0 BC

paeolitic

190000 bc - 120000 bc

Australopithecus - H. habilis H. ergaster - H. antecessor H. erectus - H. heidelbergensis

140000 bc

paeolitic mitja

120000 bc - 30000 bc

Còdols tallats, ascles, rascadores, bifaços (destrals), ganivets, puntes

100000 bc

paeolitic superior

30000 bc - 11000 bc

H. neanderthalensis Homo sapiens

30000 bc

mesolitico

11.000 bc - 6.000 bc

neolitic

6000 BC - 2500 BC

Micròlits, arcs, fletxes, falçs, molins, morters

5000 bc

edad dels metalls

2500 bc - 0 bc