Tijd van Burgers en Stoommachines

Perioden

Vroegmoderne Tijd

1500 - 1800

Moderne Tijd

1801 - Present

Tijdvakken

Tijd van Ontdekkers en Hervormers

1500 - 1600

Tijd van Regenten en Vorsten

1601 - 1700

Tijd van Pruiken en Revoluties

1701 - 1800

Tijd van Burgers en Stoommachines

1801 - 1900

Evenementen

Geboorte Albrecht Durer

1471

Columbus ontsekt Amerika

1492

De Gama komt in India

1498

De Renaissance

Approx. 1500

David

1504

De Hervorming

1517

Cortes verovert het Azteekse rijk

1519

Ottomanen belegeren Wenen

1529

Filips II werd heer van de Nederlanden

1555

De Nederlandse Opstand

1568 - 1648

De Kalenderhervorming

1582

Moord van Willem van Oranje

1584

Ontstaan van de Republiek der verenigde Nederlanden

1648

Begin Industriële Revolutie

1750

De Franse Tijd

1795 - 1813

Nederland werd een constitutionele monarchie

1813

Ontstaan van Liberalisme en Socialisme

Approx. 1825

België scheiden zich af

1830

Willem II werd koning

1840

De grondwet van Thorbecke

1848

Das Kapital (Karl Marx)

1867

Ontstaan van Confessionalisme

Approx. 1870

Kinderwetje van Van Houten

1874

Antirevolutionaire Partij (ARP)

1879

De Schoolstrijd

1879 - 1917

Stakingen en Relletjes (sociale kwestie)

1880 - 1889

Sociale Wetten

1889

Algemeen Mannenkiesrecht

1917

Bijzondere scholen kregen subsidies

1917

Algemeen Vrouwenkiesrecht

1919