Etapes de la història de Grècia-Juan Carlos Morales-Recuperacion de 3Trimestre

Events

Civilización Minoica

3000 BC - Approx. 1400 BC

La Civilización Minoica eran comerciants maritims
hi ha aixó es per que com vivien en un terren montanyos no tenian tants recursos propis

Civilització Micénica

1400 BC - 1150 BC

Era una Civilitizació guerrera a diferencia de la Civilitizació Minoica

Epoca oscura

1150 BC - 800 BC

No es sap molt de aquesta epoca pero sabem que en aquella epoca va ocurrir la guerra de Troya

Grecia Arcaica

800 BC - 490 BC

Distribucion de Grecia entre tribus en Europa para consegir mas alimentos i para poder tener sus propios recursos

Grecia Classica

490 BC - 334 BC

Atenas controla Grecia politicament i militarment

Grecia, periodo Helenistico

323 BC - 31 BC

Es la epoca mes gloriosa de la historia de Grecia