Samnorsk - et umulig prosjekt?

Events

Språkdebatt mellom Wergeland og Welhaven

Approx. 1830 - Approx. 1840

Reform av landsmål

1901

Sidemål- og hovedmålseksamen

1902

Norges mållag

1906

07-Reformen (RM)

Approx. 1907

Tilnærmingslinja

Approx. 1910 - Approx. 1960

10-Reformen (LM)

Approx. 1910

Dialekt i skolen

1915

17-Reformen (RM+LM)

Approx. 1917

Navnebytte

Approx. 1929

Målloven

1930

38-Reformen (BM+NN)

1938

Radikale former i skolestyret i Oslo

1939 - 1954

Oslo-vedtaket

Approx. 1939

Foreldreaksjonen mot samnorsk

1951

Norsk Språknemd

1952

Språknemd>Språkråd

72

81-Reformen (BM)

1981

Språkrådet overtar for norsk språkråd

2002

2012 reformen NN

Approx. 2012