Etapes de la història de Grècia

Events

Civilización monaica

3000 BC - 1400 BC

La civilització minoica va ser una cultura prehel·lenística de l'edat de bronze, desenvolupada a l'illa de Creta entre els anys 3000 i 1400 a.C

Civilización micénica

1400 BC - 1150 BC

La civilització micènica (de Micenes) va ser una cultura avantpassada de la grega. Sembla que va durar des del 1500 aC fins al 1100 aC aproximadament.

Época oscura

1150 BC - 800 BC

Edad Oscura se denomina al periodo de la historia de Grecia que transcurre desde el colapso del mundo micénico (entre 1200 – 1100 a. C.) hasta la época arcaica griega (siglo VIII a. C.)

Grecia arcaica

800 BC - 490 Bc

Època arcaica és una periodització de la història de la antiga Grècia amb la qual la historiografia distingeix l'etapa en la qual l'Hèl·lade va sortir del període anterior l'edat fosca, caracteritzada per la distribució de l'espai hel·lènic entre tribus

Grecia clàsica

490 BC - 334 BC

L'antiga Grècia o Grècia clàssica és el període de la història de Grècia que té gairebé un mil·lenni, fins a la mort d'Alexandre Magne, també conegut com Alexandre el Gran, esdeveniment que marcaria el començament del període hel·lenístic subsegüent.

Grecia helenística

334 BC - 30 BC

La Grècia hel·lenística és el període hel·lenístic de la història de la Grècia peninsular, i que comença amb la mort d'Alexandre Magne el 323 aC i acaba amb l'annexió de la península i les illes gregues a Roma el 146 aC.