Renaixença

Events

Josep Bernat i Baldoví

1809 - 1864

Fou un dels primers fundadors de revistes populars i satiriques com La dolsaina, El tabalet i El sueco
Va ser autor dels primers llibrets de falla, i considerat iniciador del teatre popular a València
Va desvincular totalment la renaixança valenciana, i presentava episodis de caràcter eròtic

J. Rubió i Ors

1818 - 1899

Escriptor, catedràtic i rector universitari català
Escrivía baix en pseudònim de Lo Gaiter del Llobregat
Publicà el seu manifest al 1841, a El Diario de Barcelona
Valora el passat medieval i el contraposa al present
Poesía / Pàtria, fe i amor
Un dels sol·licitants dels Jocs Florals

Societat de l'època

Approx. 1833

Transformació social i econòmica (industrialització)
Creixement de la població
Concentració als nuclis urbans industrials
Burgesia i proletariat

Començament de la Renaixença

Approx. 1833

Comença al 1833 amb l’oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau
Recuperació de la llengua i literatura culta
Llengua prohibida (castellanització)
Recuperar sentiment patriòtic
La poesía era el gènere predominant
El teatre en menor mesura
Enllaç amb l’Edat Mitjana
Impulsada pels ideals romàntics

Eduard Escalante

1834 - 1895

Representant més important del sainet valencià
Els seus sainets il·lustren els costums, conflictes de les classes mitjanes i els canvis socials
També mostra una gran destressa per a conseguir efectes còmics i personatges molt ben caracteritzats
La seua producció consta de quaranta-sis peces

Teodor Llorente

1836 - 1911

Poeta, periodista i polític.
1866. s’encarregà de la direcció del diari La Opinión que es transformà en Las Provincias
Poeta i autor dramàtic en castellà en la seva joventut, al 1857 la influència de Marià Aguiló el decantà pel català
Poemes històrics, patriòtics, religiosos i amorosos, inspirats en la
temàtica dels Jocs Florals.
Va escriure poemes de tema rural amb personatges, ambients populars i estampes comunistes, amb una imatge idíl·lica del món rural valencià i la idealització sentimental del paisatge i dels personatges humils

Vicent Wenceslau Querol

1837 - 1889

Va començar a practicar la poesia en la seua època d'estudiant. En el certamen de la societat estudiantil "La Estrella" va guanyar un premi amb el seu poema La Peña de los Enamorados.
Va escriure en català; sent especialment recordat
pel seu recull de Rimes catalanes .(1877). En que destaca la influència del moviment romàntic i la utilització dels tòpics de la poesía dels Jocs Forals.

Àngel Gimerà

1845 - 1924

Un dels fundadors del seminari La renaixança
Las seues primeres obres son drames històrics en vers a la manera de Victor Hugo
Va tenir molt d'èxit amb Mar i cel, amb ella comença la seua etapa de plenitud
Las seues obres del noranta s'aproxima a la realitat contenporània alhora que presenta amb força passions complexes psicológicament
El seu periode final presenta una gran diversitat

Jacint Verdaguer

1845 - 1902

Tenía una concepció romántica de la poesía.
Es va manifestar en el nacionalisme, sobretot, en l’amor exaltat a la seua terra i en el passat exaltat a Catalunya.
Els sentiments com la nostàlgia i l’enyorança inspiren moltes de les seues compocicions poètiques.
Riquesa lingüística.
Varietat temàtica. (religiosa, lítica, patròtica....)

[1866]
Viatjà a Terra Santa. (Va patir una forta crisis espiritual)
Va publicar Canigó.
[1877]
En els Jocs va ser premiat pel seu poema èpic L’Antartida.

Narcís Oller

1846 - 1930

Va escriure novel·les, teatre, contes, quadres de costums i llebres de memories
Va participar als Jocs del 1877
[1879] Publica el seu primer recull de narracions (Croquis del natural)
[1882] Publica la seua primera novel·la (La papallona), molt lligada als esquemes romantics pero mab aspectes propis de la novel·la realista
[1884] Publica la novel·la curta L'escanyapobres
[1889] Publica la bogeria, que és l'estudi de la malaltia psicolàgica. Es la seua obra més naturalista

Reinstauració dels Jocs Florals

Approx. 1859

L'Atlàntida

1877

Epopeia d’estil clàssic

[Tema]
Enfrontament del mític continent i el descobriment d'Amèrica.
Reunificació de les terres que el cataclisme havía separat.
introducció de la fe cristiana en el nou món.

El gran personatge d’aquesta obra és la natura.
forces creadores i destructores de la natura

Canigó

1886

Poema més harmònic i ambiciós.
Mitifica la història i el Paisatge de Catalunya i en canta el orígens llegendaris
Epopeia nacional de Catalunya.