Internationale communicatie

media beleid

multilateraal overleg nodig

1800 - 1850

spanning nationalisme - internationalisatie

° ITU

Approx. 1865

telefoon gepatenteerd --> wetgevingen

1870

° Universal Postal Union

Approx. 1875

industriële eigendomsrechten/auteursrechten

1880

1e onderzoeken massacomm.

Approx. 1920

Fusie ITU (+radio)

1934

° Unesco

1945

° GATT

1948

modernisatieparadigma

Approx. 1950 - Approx. 1970

= communications & development

grote stijging IGO's

Approx. 1955 - Approx. 1990

afspraken radiofrequenties

1960

dependentieparadigma

Approx. 1965 - Approx. 1980

= cultural imperialisme

NWICO vraag

Approx. 1965 - Approx. 1980

explosieve toename internat. verkeer

Approx. 1968

Regulering satelliet: "Prior consent" :s

Approx. 1972

Unesco!

° McBride commissie

1977

Mass Media declaration

1978

Unesco!
vrije meningsuiting + sociale verplichtingen

"Free flow of information"

Approx. 1980

Noord-Noord conflict liberalisering telecomm.

1980 - 1985

privatisering Britse telecom & kabel

1980

Cultureel pluralistisch paradigma

Approx. 1980 - Approx. Present

Verklaring van Talloires (persvrijheid!)

1981

Missing link rapport (NWICO)

1983

VSA & VK verlaten UNESCO (willen meer persvrijheid)

1985

--> marginalisering UNESCO + financieel minder sterk
keren terug in 1997 (VK) en 2003 (VSA)

liberalisering versneld

1985

GATT focus ook op diensten

1986

introductie marktprincipes

1990

ICT4D paradigma

1990 - Present

GATT --> WTO

1995

discussies rond internetregulering

Approx. 2010

Politiek/militair

french revolution

1789 - 1799

ontstaan internat. organisaties

Approx. 1800 - Approx. 1900

WO I

1914 - 1918

° volkenbond

1919

WO II

1940 - may 1945

° Verenigde Naties

1945

koude oorlog

1945 - 1991

(Amerikaanse propagandazenders)

stijging internat. handel

1946 - Present

dekolonisatie

1950 - 1970

Congres van Bandung (niet gebonden landen)

1955

Start groei Az. tijgers

Approx. 1960 - Approx. 1980

United Nations Conference on Trade and Development

1964

Top van Algiers (Niet gebonden landen)

1973

oliecrisis 1973

1973

begrip/discussie "globalisering"

1980 - 2000

toerisme wordt globaler

1980 - Present

val berlijnse muur & uiteenvallen communistisch oostblok

1989

° Europese Unie

1993

IMF, Euro, ... --> financiele globalisering

2000

kredietcrisis

2007

Technologische ontwikkelingen

1st industrial revolution

1750 - 1850

toename transport en grensoverschrijdend verkeer

uitbouw (draadloos) telegrafienetwerk

Approx. 1850 - Approx. 1900

second industrial revolution

1870 - 1914

technologische innovaties!!

Approx. 1950

3e industriele revolutie

1950 - 1990

Digitale revolutie

1990 - Present

bloei internet

1990

bitcoin officieel betaalmiddel

2013

boekensector

boekdrukkunst Gutenberg (letterdruk)

1455

bloei in lage landen (Plantijn)

1500 - 1700

inhoud vooral relieus/juridisch

1500 - 1600

inhoud --> revolutionaire ideeën; katalysator sociale verandering

Approx. 1600 - Approx. 1700

1e mechanisering --> groei

Approx. 1600

technische innovaties --> groei (schaal, tijd, prijs)

1825

ontstaan 3 segmenten (drukker, uitgever, boekhandel)

Approx. 1830

meer vrije tijd en alfabetisering: breder publiek

Approx. 1870 - Approx. 1900

concurrentie nieuwe media

Approx. 1900 - Approx. 2000

schrijfmachine, kopieermachine, pc

Approx. 1900 - Approx. 1990

paperbacks

1920

continue toename, vooral amerika

1945 - Approx. 2000

fusies en overnames

1960 - Approx. 1970

° bekende transnationale conglomeraten

1980 - Approx. 2000

informatisering

1980

piek in wereldproductie

1990

klappen voor Angelsaksische duopolie (crisis)

2008

E-book, Movel

2010

krantensector

romeins en middeleeuws: acta diurna & koopmansbrieven

Approx. 1430

boekdrukkunst

1450

vlugschriften

1500 - 1600

1e kranten die aan kenmerken voldoen

Approx. 1600 - Approx. 1700

1e dagbladen

1650

invoer zegelbelasting

1674

toestemming om kritisch te rapporteren

1790

1e concentratie

1850

afvoer zegelbelasting

1850

massaproduct: sneller, goedkoper, breder publiek

1850

1e magnaten (Pulitzer, Hearst, Northcliffe)

1880

intro yellow journalism

1885

oliecrisis 1973

1973

concentratie en internationalisering

1980 - Approx. 2000

kleurenprint en andere innovaties

1980

nieuwe ontwikkelingen (e-krant, aggregatoren, gratis krant, ...)

2000 - Approx. 2015

financial crisis --> opsplitsingen

2007

conflict verslagbeving

krimoorog: 1e burgerjournalisten --> daarna militaire censuur + oorlogsfotograaf in dienst

1853 - 1856

Amerikaanse Burgeroorlog: 1e up to date verslag (elektrische telegraaf)

1861 - 1865

Spaans-Amerikaanse oorlog & boerenoorlog: filmmedium & internat. legitimering

1899

WO I : oorlogspropaganda (ook thuis om economie draaiende te houden als vrouw)

1914 - 1918

Spaanse burgeroorlog: publiek opinie naar hand zetten

1936 - 1939

WO II: grote rol radio & film, vijandbeeld versterken, aanzetten tot toetreden leger

1940 - 1945

koude oorlog : uitgevochten via media

1945 - 1991

vietnam-oorlog: geen militaire censuur --> kritisch!

1965 - 1968

falkland war: 1e nieuws blackout + manipulatie publieke opinie

1982

Roemeense opstand: gerichte mediapolitiek, mobiliseren publieke opinie met verzonnen verhalen

1989

Eerste golfoorlog: veel militaire controle over media met verschillende technieken

1991