Examen Juni

Events

Industriële Revolutie 1

1750 - 1870

Bevolkingsexplosie

1750 - 1900

Mule Jenny wordt uitgevonden

1779

Losbarsting Sociale Strijd

1850 - Approx. 1900

Ontstaan arbeidersorganisaties

1850 - Approx. Present

Steeds meer ontdekkingsreizen

1850 - 1880

Afschaffing Wet le Chapelier

1866

Industriële Revolutie 2

1870 - Approx. 1900

Duitse Eenmaking

1871

Stanley vaart Congostroom af

1874 - 1877

Bosnië-Herzegovina bij OH

1878

Stanley neemt gebieden in

1879 - 1880

Scramble for Africa

1880 - 1900

Conferentie van Berlijn

1884 - 1885

Stichting BWP

1885

Concessiesysteem

1890 - Approx. 1900

Encycliek v Paus Leo XIII

1891

Fashoda-incident

1892

VS krijgt Filipijnen

1898

B koopt Congo over

1908

Fusionering tot ACV

1912

Moord op Franz-Ferdinand

28 juni 1914

D valt B aan

4 Augustus 1914

VS valt D aan

1917

Russische Revolutie

1917

14-puntenplan

Approx. 1 January 1918

R stapt uit WOI

03/1918

Bevrijdingsoffensief

09/1918

D vraagt wapenstilstand aan

11/11/1918

Vrede van Versailles

1919

Einde USSR

1991