Planering Brukarrevision

Main

Förankra process internt i organisationen

04/01/2010 - 06/30/2010

Förankring ledningsgrupp, förankring SV Kollegium, Förankring respektive verksamhet och personalgrupp, medverkan informationsmöte Bullkyrkan, medverkan medlemsmöte, information A4:an

Stödprocesser: Rekrytera projektledare

08/01/2010 - 09/15/2010

Rekrytera revisorer

09/01/2010 - 09/30/2010

PO/Träningsboende - rekrytering sker genom annonsering och i externa nätverk, Bostället - rekrytering sker genom samarbete med brukarorganisationer (Rainbow, Kris/Ex-con, Attention, Basta mfl)

Uppdragsutbildning och diplomering

10/01/2010 - 10/30/2010

Möjlighet till uppdragsutbildning finns genom Stadsmissionens folkhögskola eller Ersta Sköndal

Revision

11/01/2010 - 01/31/2011

Möjlighet till överlappande revisoner - Bostället genomför efter genomförande av dygnet-runt-boende

Dokumentation av revision

12/01/2010 - 02/28/2011

Sker löpande efter genomförd revision

Intern presentation/återkoppling i verksamhet

01/01/2011 - 03/31/2011

Sker löpande efter dokumentation för varje revision sammanställd

Presentation rapport externt

04/01/2011 - 04/30/2011

Seminarium om erfarenhet av att genomföra brukarrevision riktad till externa intressenter, finansiärer, media etc

Intern utvärdering brukarrevision

04/01/2011 - 04/30/2011

Referensgrupp brukarpolicy

05/01/2011 - 05/30/2011