Evolución de los modelos atómicos

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS ATÓMICOS

460 a.c
1808
1897
1911
1913
1916
1924

Linea de tiempo Modelos atómicos: Elaborado por Edgardo Pereira