Historische Reflectie

Events

1e globalisering

1480

Commerciële en koloniale expansie

Westen protectionistisch

1750 - 1875

Proletarisering

1750 - 1875

Ontstaan klassenmaatschappij

1750 - 1875

Natuurlijke rechten & burgerlijke vrijheden

1750 - 1875

Burgerlijke bewegingen

1780 - 1875

Interne/ externe migratie

1800 - 1899

1e democratiseringsgolf

1828 - 1926

Veralgemening mannenstemrecht

Verzuiling

1850

Georganiseerde arbeidersbewegingen

1850

Politieke ideologieën

1850

Massaproductie

1875

Politieke rechten

1875 - 1950

1e schoolstrijd

1879 - 1884

2e globalisering

1880

Industriële en imperialistische expansie

BWP

1885

Stakingen luik

1886

<-> Wet Le Chapelier

1e omgekeerde democratiseringsgolf

1922 - 1942

communistische eenpartijstaat in SU + andere autoritaire regimes

2e democratiseringsgolf

1943 - 1962

Dekolonisatie

Economische, sociale, culturele, solidariteits, ecologische rechten

1950 - 2015

Degeneratieve ziekten + gediversifieerd aanbod geneesmiddelen en behandelingen

1950 - 2015

Georganiseerde migratie + vluchtelingen/asielzoekers

1950 - 2015

2e omgekeerde democratiseringsgolf

1958 - 1975

Koude oorlog

Gouden jaren

1960

Ontzuiling

1960

3e globalisering

1970

financiële expansie

OLIECRISIS

1973

3e democratiseringsgolf

1974 - 1990

Omverwerping autoritaire/ dictatoriale regimes

Val Berlijnse muur

1989