examen Juli 2017

Humanisme: wereldbeeld

Petrarca Boccaccia

1304 - 1374

Giovanni Boccaccio

1313 - 1375

Johan Gutenberg => 1ste drukpers

1450

Desiderius Erasmus

1466 - 1536

Lof der Zotheid => 1511

Niccolo Machiavelli

1469 - 1527

Nicolaus Copernicus

1473 - 1543

Thomas More

1478 - 1535

Erasmus => Lof der zotheid

Approx. 1511

Machiavelli =>Il principe

1513

Andreas Vesalius

1514 - 1564

Thomas More => Utopia

1516

Galileo Galilei

1564 - 1642

Johannes Keppler

1571 - 1630

Humanisme: Renaissance

Quattrocento

1400 - 1499

Leonardo da Vinci

1452 - 1519

Michelangelo Buonarroti

1475 - 1564

Rafael Santi

1483 - 1520

Titaan Vecellio

1490 - 1576

Cinquecento

1500 - 1599

Humanisme: (contra)reformatie

Oosters Schisma

1054

Maarten Luther

1483 - 1546

Ignatius van Loyola

1492 - 1556

Hendrik VIII Tudor

1509 - 1547

Johannes Calvijn

1509 - 1564

Maarten Luther kerkban en rijksban

1520

Act of supremacy

1534

Oprichting Jezuïetenorde

1540

Concilie van Tente

1545 - 1563

godsdienstvrede van Ausburg

1555

Elisabeth I Tudor

1558 - 1603

Edict van Nantes

1598

Humanisme: de Nederlanden

Karel V

1515 - 25 October 1556

Karel V koning

1515

Karel V keizer

1519

Strafing van Gent

1540

Pragmatieke Sanctie

1549

Filips II

1555 - 1598

Beeldenstorm

1566

Hertog Alva in Nederlanden

1567 - 1573

Willem van Oranje

1568 - 1582

80 jarige oorlog

1568 - 1648

Pacificatie van Gent

1576

Unie van Atrecht en Utrecht

1579

Plakkaat van Verlatinghe

1581

Antwerpen in Spaanse handen

1585

Tijdelijk bestand

1609 - 1621

Vrede van Munster

1648

Barok

Hendrik IV Bourbon

1589 - 1610

Lodewijk XIII

1610 - 1643

Jean Baptiste Colbert

1619 - 1683

Kardinaal Richelieu

1624 - 1642

Kardinaal Mazarin

1642 - 1661

Lodewijk XIV

1643 - 1715

Vrede van Westfalen

1648

Edict van Fontainebleau

18 October 1685