Levensbeschouwing

Events

Arische Invasie v.d Indusvallei

Approx. 1800 B.C. - Approx. 800 B.C.

Ontstaan v. Monotheïstisch Jodendom

Approx. 800 B.C. - Approx. 700 B.C.

Ontstaan Boeddhisme

Approx. 600 B.C. - Approx. 500 B.C.

Onstaan modern Hindoeïsme

Approx. 600 B.C. - Approx. 500 B.C

Onstaan v. Kabbala

Approx. 400 B.C. - Approx. 300 B.C.

Ramayana

Approx. 200 B.C. - Approx. 200 A.D.

Ontstaan Christendom

0 AD

Kruisiging Jezus

Approx. 30 AD

Evangelie v. Johannes

Approx. 90 AD - Approx. 110 AD

Edict v. Milaan

313

Erkenning vh christendom

Concilie v. Nicea

325

Apostelische focus

Concilie v Calcedon

451

Jezus= Homo-Ousios

Doop v. Clovis

496

Ontstaan Jaïnisme

Approx. 500 - Approx. 600

Geboorte v. Sint-Amandus

597

Openbaringen v. Mohammed

610

I.d. Grot v. Hira

Vlucht v. Mohammed naar Medina

622

Begin v.d. Islamitische jaartelling

Uiteindelijke Koran

653

Ali als Opvolger v. Mohammed

656

Oemajjadendynastie

661 - 750

Moord op Ali

661

Al meer dan 20 kloosters

750

Wederopbloei v.h. kloosterleven

1000 - 1100

Katholiek-Orthodoxe scheiding

1054

Concilie v. Reims

1157

Goedkeuring van Dwangmatig bekeren en vervolgingen

Sikhisme

Approx. 1400 - Approx. 1500

Kalifaat v.d. Ottomanen

1452 - 1924

Afgeschaft door Attatürk

Maarten Luther

1483 - 1546

Calvijn

1509 - 1564

95 stellingen v. Maarten Luther

1517

De Libero Arbitrio Diatribe Sive Collatio

1527

Erasmus neemt afstand van Luther

Act of Supremacy

1534

Inquisitie

1542

Queen Mary plaatst Church of England onder Pauselijk Gezag

1555

Queen Elizabeth verwerpt Pauselijk Gezag

1558

Beeldenstorm

1566

Tachtigjarige Oorlog

1568 - 1648

Pacificatie v. Gent

1576

Gent, Antwerpen & Brussel noemen zichzelf Calvinistische republiek

Val v. Antwerpen

1585

Vrede v. Westfalen

1648

Waaronder verdrag v. Münster

Overkomst v.d. Vrijmetselarij

Approx. 1700 - 1800

Onstaan Chassidisme

Approx. 1700 - Approx. 1800

Paus Clemens schaft de sociëteit af

1773 - 1823

Annexatie bij Frankrijk

1795

Klerikale hervormingen waaronder afschaffing van priesterkledij, ontbindingen v. kloosters enz.

Nederlandse Grondwet

1815

Katholicisme wordt gelijk aan het protestantisme

Liberale Grondwet België

1831

Rooms-Katholieke godsdienst verplicht

1848

Eerste Schoolstrijd

1878 - 1884

Tweede Schoolstrijd

1950 - 1958