Pla de treball

Events

Elababoració projecte de recerca

1 February 2017 - 28 February 2017

Revisió i reelaboració del projecte de recerca

1 March 2017 - 15 March 2017

Disseny de la investigació

16 March 2017 - 31 March 2017

Selecció de la mostra i establiment de contacte amb les escoles

1 April 2017 - 22 April 2017

Sol·licitud de permisos als pares o tutors legals dels/les infants.

23 April 2017 - 6 May 2017

Visita als centres escolars i realització dels qüestionaris i entrevistes

7 May 2017 - 15 June 2017

anàlisi de les dades recollides i redacció de les conclusions

16 June 2017 - 31 July 2017

Divulgació de la investigació a les conferències de les escoles per a pares i professors

17 September 2017 - 30 September 2017

Publicació a la Revista de la Facultad de Educación de Albacete

3 October 2017