Geschiedenis van de Hedendaagse Tijd

Events

Eerste Wereldoorlog

28 July 1914 - 11 November 1918

Verdrag van Versailles

28 juni 1919

Tweede Wereldoorlog

1 September 1939 - 2 September 1945

Hoofdstuk 2: De Verenigde Naties

Atlantisch Handvest

14 august 1941

Conferentie van Teheran

28 November 1943 - 01 december 1943

Conferentie van Jalta

04 february 1945 - 11 february 1945

Conferentie van Potsdam

17 juli 1945 - 02 august 1945

Ondertekening Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

10 december 1948

Volksrepubliek China wordt uitgeroepen

01 oktober 1949

Koreaanse oorlog

25 june 1950 - 27 july 1953

Hoofdstuk 3: De Koude Oorlog

Trumandoctrine & Marshallplan

12 march 1947

Berlijnse crisis

26 june 1948 - 12 may 1949

luchtbrug

COMECON

25 January 1949

Oprichting NAVO.

18 march 1949

Eerste USSR atoombom tot ontploffing

29 august 1949

Start Warschaupact

14 may 1955

Vietnamoorlog

1 november 1955 - 30 april 1975

Poolse en Hongaarse opstanden

6/1956

Cubacrisis

oktober 1962

Test Ban Treaty

Aug 5, 1963

Praagse Lente

8/1968

Brezjnevdoctrine

11/1969

SALT I

5/1972

Helsinki-akkoorden

8/1975

SALT II

6/1979

Glasnost en perestrojka in USSR

1985

Kernramp in Tsjernobyl

26 april 1986

Val van de Berlijnse Muur

09 november 1989

Eenmaking Duitsland

Oktober 1990

Implosie van de Sovjet-Unie

12/1991

Hoofdstuk 4: Het Europese eenmakingsproject

Schumanverklaring

09 may 1950

Oprichting EGKS

1951

Verdragen van Rome

1957

Oprichting Europese Gemeenschap

1967

Verdrag van Maastricht

1992

Schengenzone

1995

Invoering €

2002

Verdrag van Lissabon

2007

Brexit

2016

Hoofdstuk 5: Israël-Palestina

Balfourverklaring

1917

Eerste Arabisch-Israëlische oorlog

1948 - 5/1949

Israël verklaart onafhankelijkheid

1948

Al-Nakba

1950

Oprichting PLO

1964

Zesdaagse oorlog

1967

Jom-Kippoeroorlog

1973

Camp-Davidakkoord

1979

Eerste Intifada

1987 - 1993

Oslo I

September 13, 1993

Oslo II

September 24 1995

Tweede Intifada

2000 - 2005

Bouw van Israëlische veiligheidsmuur

2002

Hoofdstuk 6: De dekolonisatie na WO II

Conferentie van Bandung

1955

Pan-Afrikaans congres

1958

Onafhankelijkheid van Congo

20 june 1960

Staatsgreep Mobutu

1965

Republiek Zaïre

1971 - 1997

Staatsgreep Kabila

1997

Hoofdstuk 7: Socio-economische transitie na WO II

Invoering Bretton-Woods systeem

7/1944

Erkenning IMF en Wereldbank

1947

Silver Fifties

1950 - 1960

Golden Sixties

1960 - 1970

Publicatie Grenzen aan de groei

1972

Oliecrisis door OPEC

1973 - 1974

Opschorting Bretton-Woods-akkoorden

8/1973

Hoogtepunt oliecrisis

11/1973

Oprichting G6

1975

Premier Thatcher in GB

1979 - 1990

Iraanse Revolutie

1979

President Reagan

1981 - 1989