Lietuvos rasytojai

Events

Martynas Mažvydas

1510 - 1562

Mikalojus Daukša

1527 - 1613

Jonas Radvanas

Approx. 1540 - Approx. 1592

Motiejus Kazimieras Sarbievijus

1595 - 1640

Kristijonas Donelaitis

1714 - 1780

Adomas Mickevičius

1798 - 1855

Antanas Baranauskas

1835 - 1902

Vincas Kudirka

1858 - 1899

Jonas Mačiulis-Maironis

1862 - 1932

Juozas Tumas-Vaižgantas

1869 - 1933

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana

1877 - 1930

Jonas Biliūnas

1879 - 1907

Vincas Krėvė

1882 - 1954

Jurgis Savickis

1890 - 1952

Vincas Mykolaitis-Putinas

1893 - 1967

Balys Sruoga

1896 - 1947

Salomėja Nėris

1904 - 1945

Jonas Aistis

1904 - 1973

Henrikas Radauskas

1910 - 1970

Antanas Škėma

1910 - 1961

Česlovas Milošas

1911 - 2004

Marius Katiliškis

1914 - 1980

Bronius Krivickas

1919 - 1952

Vytautas Mačernis

1921 - 1944

Justinas Marcinkevičius

1930 - 2011

Juozas Aputis

1936 - 2010

Marceiijus Martinaitis

1936 - 2013

Judita Vaičiūnaitė

1937 - 2001

Sigitas Geda

1943 - 2008

Jurgis Kunčinas

1947 - 2002

Aidas Marčėnas

1960 - Approx. 2035

Marius Ivaškevičius

1973 - Approx. 2035